iO-factory website homeheader graphic

CD Jacket

Kyo kaea Mao [DVD]

Stuff
【Original Story】Tomo TAKABAYASHI
Kyo kara "Ma" no tsuku Jiyu-gyo
(Kadokawa Beans Books)
【Character】Temaro MATSUMOTO
【Director】Junji NISHIMURA
【Composer】Akemi OMODE
etc.
Cast
【Yuri SHIBUYA】Takahiro SAKURAI
【Conrad】Toshiyuki MORIKAWA
【Wolfram】Mitsuki SAIGA
【Gwendal】Akio Otsuka
etc.
Music
Yoichiro YOSHIKAWA
Copyright © io-factory,inc All right.s reserved 2016 Inquiry by E-mail: info@io-factory.com